T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

6. ÖZEL SEKTÖR AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ ZİRVESİ


AR-GE VE İNOVASYON DEVLERİ 20-21 ARALIK'TA ANKARA'DA YENİ TEKNOLOJİLERİNİ YARIŞTIRACAKTEMA : Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma

AMAÇ : 12 Mart 2008 tarihinde 5746 sayılı Kanun ve 26 Şubat 2016 tarihinde 6676 sayılı Kanunların çıkarılmasıyla özel sektör sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve Tasarım kapasitesini artırmak ve Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla, sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma fırsatı verilmiş, bu merkezlerde çalışanlara önemli vergisel avantajlar sağlanmıştır. Bugüne kadar 662* sanayi kuruluşuna Ar-Ge Merkezi Belgesi, 98* sanayi kuruluşuna da Tasarım Merkezi Belgesi verilmiştir. Söz konusu merkezlerde 40 binin üzerinde nitelikli Ar-Ge ve Tasarım personeli istihdamı sağlanmış, yaklaşık 21 Milyar TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirilmiş, 17.500 Ar-Ge ve Tasarım projesi tamamlanmış ve üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Gerçekleştirilecek bu zirvede Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde yapılan projelerin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşılması Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sorunlarının tartışılması, başarılı Ar-Ge Merkezlerine ödül verilmesi ve yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalara belge takdimi yapılması amacıyla bir program gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ : Açılış Konuşmaları
Ar-Ge Merkezleri 5. Performans Endeksi Sonuçları açıklanacaktır.
Endekste sonuçlarına dereceye giren Ar-Ge Merkezlerinin ödül töreni yapılacaktır.
Son 1 yıl içerisinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanmış firmalara Belge verilmesi.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin etkinliğinin ve geleceğinin tartışılacağı; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Tasarım Yapma, Geliştirme ve Süreçlerin Yönetimi ve Dijital Dönüşümde Ar-Ge’nin önemi konulu panellerin yer aldığı programlar gerçekleştirilecektir.

TASARIM MERKEZLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI :

*İstatistiki bilgiler 20 Ekim 2017 tarihi itibariyledir. (https://agtm.sanayi.gov.tr/)